“Chè ngon nước chát xin mời

Nước non, non nước nghĩa người chớ quên”

Trà Ướp Hoa

Hoa sen, hoa nhài, hoa bưởi … các loại theo mùa

Trà cụ

Ấm trà, chén tống, chén quân, khay trà, hủ đựng trà, xúc trà, kháo trà và bộ dụng cụ gắp…

Quà biếu

Quà tặng sếp, khách hàng, bạn bè, gia đình

Trà hoa sen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

tìm hiểu thêm

Trà mạn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Tìm hiểu thêm

Trà hoa nhài

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

tìm hiểu thêm

Cảm nhận của khách hàng

The overall use of flatsome is very VERY useful. It lacks very few, if any, things! I loved it and have created my first ever website Punsteronline.com! Best yet, flatsome gets free updates that are great! (and the support is amazing as well!:)

Mark Jance / Facebook

This theme is amazing, you can customize EVERYTHING! The theme is a game changer for the Envato Market, cant wait for the future with Flatsome. Soo many good experiences from this, THANKS!

Mark Jance / Facebook

Excellent work. Very good theme, No need support, works perfectly. Congratulations !!
Waiting for version 3.0. Very excited.

MIRORIM